องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 12 กันยายน 2566 นายบัญญัติ อยู่ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายพร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดงานในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม

2024-06-12
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-21
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-19
2024-02-05