องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]60
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]129
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]146
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]208
5 รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส ๑) ประจำปี ๒๕๖๓ [ 17 ก.ค. 2563 ]210
6 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการงานก่อสร้างและทะเบียนพาณิชย์ [ 5 มิ.ย. 2563 ]207
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 5 มิ.ย. 2563 ]217
8 รายงานผลประเมินความพึงพอใจ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]216
9 รายงานงบการเงินประจำปี 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]221
10 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัยฯ [ 23 ก.ย. 2562 ]213
11 รายงานผู้มาใช้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง [ 10 มิ.ย. 2562 ]216