องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานสถิติผู้มาใช้บริการงานก่อสร้างและทะเบียนพาณิชย์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสถิติผู้มาใช้บริการงานก่อสร้างและทะเบียนพาณิชย์
 
งานก่อสร้าง
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง