องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ [ 17 ม.ค. 2567 ]6
2 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 4 เม.ย. 2566 ]68
3 คู่มือการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 ต.ค. 2563 ]205
4 คู่มือการเสียภาษีป้าย [ 2 ต.ค. 2563 ]196
5 คู่มือการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ [ 2 ต.ค. 2563 ]196
6 คู่มือการเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 ต.ค. 2563 ]199
7 คู่มือรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 2 ต.ค. 2563 ]191