องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรักษาราชการแทน (1) [ 16 มิ.ย. 2564 ]218
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำล (ฉบับที่ 2) [ 10 มิ.ย. 2563 ]280
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัญ [ 8 มิ.ย. 2563 ]229
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 เม.ย. 2563 ]232
5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 เม.ย. 2563 ]228
6 การรักษาราชการแทน [ 7 ต.ค. 2562 ]264
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2562 ]208
8 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร [ 31 พ.ค. 2562 ]229
9 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาเลื่อนขั้น ครั้ง2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]223
10 แผนพัฒนาบุคลากร 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]246
11 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาเลื่อนขั้น ครั้ง1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]224
12 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561-2563 [ 5 ต.ค. 2560 ]231