องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกหนองโน บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 [ 21 ก.พ. 2567 ]14
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ถนนข้ามคลองอีสานเขียวไปที่พักสงฆ์สมเด็จพ่อองค์ปฐม(ตรงก่อไผ่) [ 28 พ.ย. 2566 ]12
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 (ตรงคลองโกรกหินคลองละหาน) [ 28 พ.ย. 2566 ]12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 (ตรงนานายสมร กล้าหาญ) [ 28 พ.ย. 2566 ]12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 [ 28 พ.ย. 2566 ]12
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก บ้านหนองช่องแมว หมู่ที่ 2 [ 28 พ.ย. 2566 ]12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 [ 28 พ.ย. 2566 ]12
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 -บ้านหนองกุง ตำบลหนองพลวง [ 24 พ.ย. 2566 ]12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 [ 24 พ.ย. 2566 ]12
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 (แยกหนองคลอง ไปสำนักสงฆ์บ้านโนนหญ้านาง) [ 24 พ.ย. 2566 ]13
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 (แยกนานายธวัชชัย ฤทธิสิงห์-โนนกอก) [ 24 พ.ย. 2566 ]12
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการถนนหินคลุก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 (แยกนา นายธาดา พลดงนอก-ลำห้วยนาครัว) [ 24 พ.ย. 2566 ]12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 -บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 [ 24 พ.ย. 2566 ]12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 [ 24 พ.ย. 2566 ]13
15 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]12
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกประปา บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 [ 6 ธ.ค. 2565 ]41
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองไผ่ระหอกโพธิ์-หนองหญ้ารังกา บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 [ 6 ธ.ค. 2565 ]38
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นประปา บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 [ 6 ธ.ค. 2565 ]41
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกหนองโน บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 [ 6 ธ.ค. 2565 ]30
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกคอนกรีตไปป่าช้า บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 [ 6 ธ.ค. 2565 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6