องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์


นายบัญญัติ อยู่ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์  ประจำปี  2565  สงกรานต์นี้...ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย นะคะ😊😊

2024-02-28
2024-02-05
2024-01-29
2023-09-28
2023-09-13
2023-07-31
2023-07-19
2023-03-11
2023-03-03
2022-12-27