องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


กิจกรรมปฐมนิเทศประชุมผุ้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นายบัญญัติ อยู่ชุมพล พร้อมด้วย นางสุพิตร ชานอก เลขานุการนายก อบต. , นางสาวปรียารัตน์ แก้วพิมพ์ รองปลัด อบต. , จ่าสิบโทพิทักษ์ พลเยี่ยม หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ , นางสาวร่มฉัตร คุณนาเมือง นักวิชาการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประชุมผุ้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย

2024-06-12
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-21
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-19
2024-02-05