องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


โครงการจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายนำโดย นายบัญญัติ อยู่ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มทักษะปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัยความสามัคคี อดทน การปฏิบัติตาม กติกา ข้อตกลง ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย

2024-02-05
2024-01-29
2023-09-28
2023-09-13
2023-07-31
2023-07-19
2023-03-11
2023-03-03
2022-12-27
2022-10-26