องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย (อปพร.)


องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย โดยการนำของท่านนายกบัญญัติ อยู่ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1/2566 โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลหันห้วยทราย เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 31 คน ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2566 (รวม 5 วัน) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย

2024-03-21
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-05
2024-01-29
2023-12-18
2023-09-28
2023-09-13
2023-07-31
2023-07-19