องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชน ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลหันห้วยทราย ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกันในหมู่ชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และสร้างการมีส่วนร่วมในตำบล 

โดยมีการแข่งขัน/แข่งขันกีฬา ทั้งหมด 5 ประเภทกีฬา ได้แก่

1. ฟุตซอลชาย

2. วอลเล่ย์บอลหญิง

3. เซปักตะกร้อชาย

4. เปตอง ทีมผสม

5. กีฬาพื้นบ้าน จำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่

5.1 วิ่งวงล้อ

5.2 วิ่งผัวอุ้มเมีย

5.3 เหยียบลูกโป่ง

5.4 กินวิบาก

2024-02-28
2024-02-05
2024-01-29
2023-09-28
2023-09-13
2023-07-31
2023-07-19
2023-03-11
2023-03-03
2022-12-27