องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย นำโดยนายบัญญัติ อยู่ชุมพล  เข้าร่วมโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 มีวัตถุเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายที่นับถือพุทธศาสนาได้เข้าใจและตระหนักถึงวันสำคัญของวันเข้าพรรษาและได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามวิถีของชาวพุทธ โดยมีประชาชน เยาวชน นักเรียนในเขตตำบลหันห้วยทราย พนักงาน และคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ

2024-02-05
2024-01-29
2023-09-28
2023-09-13
2023-07-31
2023-07-19
2023-03-11
2023-03-03
2022-12-27
2022-10-26