องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายบัญญัติอยู่ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วตำบลหันห้วยทราย พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

2024-02-28
2024-02-05
2024-01-29
2023-09-28
2023-09-13
2023-07-31
2023-07-19
2023-03-11
2023-03-03
2022-12-27