องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-x-ray

2024-03-21
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-05
2024-01-29
2023-12-18
2023-09-28
2023-09-13
2023-07-31
2023-07-19