องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567


วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นายบัญญัติ อยู่ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายพร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดงานในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-03
2024-03-21
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-05
2024-01-29
2023-12-18
2023-09-28