องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม 

เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4400-9890
E- mail: admin@hanhuaysai.go.th
 Web Site : WWW.HANHUAYSAI.GO.TH