องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง