องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


โครงการประชาคมในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัมนาท้องถิ่น 2561-2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการประชาคมในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัมนาท้องถิ่น 2561-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง