องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง