องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายงานผู้มาใช้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เดือน มีนาคม 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผู้มาใช้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เดือน มีนาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ