องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


ประกาศ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ