องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ