องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ อปท.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ อปท.
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ