องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ขั้นตอนการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง