องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]88
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]154
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2 พ.ย. 2563 ]149
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ [ 2 พ.ย. 2563 ]148
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 2 พ.ย. 2563 ]144
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 พ.ย. 2563 ]151