องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก 2560 [ 2 พ.ย. 2563 ]153
2 ประกาศ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 2 พ.ย. 2563 ]156
3 ประกาศ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน. การรับโอน การ ... [ 2 พ.ย. 2563 ]155
4 ประกาศ กถ. เรื่องมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 4 การสรรหาบุคคล [ 2 พ.ย. 2563 ]155
5 ประกาศคณะกรรมการ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล จังหวัดนครราชสีมา 24 ต.ค. 2545 [ 2 พ.ย. 2563 ]156