องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


อบต.หันห้วยทราย ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ อบต.หันห้วยทราย ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ