องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 มี.ค. 2560 ]197
82 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 ก.พ. 2560 ]199
83 ประกาศผลพิจารณาราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 บ้านเพ็ดน้อย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ม.ค. 2560 ]300
84 ประกาศผลการพิจารณาราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านหลุ่งจาน ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ม.ค. 2560 ]209
85 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ [ 13 ม.ค. 2560 ]195
86 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 15 ธ.ค. 2559 ]275
87 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ [ 9 ธ.ค. 2559 ]198
88 ประกาศผลการพิจารณารับราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 ไปบ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ธ.ค. 2559 ]278
89 ประกาศผลพิจาณาโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ธ.ค. 2559 ]240
90 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ [ 11 พ.ย. 2559 ]207
91 รายงานการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 6 ต.ค. 2559 ]202
92 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 6 ต.ค. 2559 ]204
 
|1|2|3|4หน้า 5