องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมีส่วนร่วมกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 24 ม.ค. 2565 ]132
2 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ประจำปี 2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]199
3 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 2 พ.ย. 2563 ]189
4 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 พ.ย. 2563 ]195
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย (ประมวลจริยธรรม) [ 2 พ.ย. 2563 ]197