องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]84
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]91
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]165
4 รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส ๑) ประจำปี ๒๕๖๓ [ 17 ก.ค. 2563 ]165
5 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการงานก่อสร้างและทะเบียนพาณิชย์ [ 5 มิ.ย. 2563 ]163
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 5 มิ.ย. 2563 ]161
7 รายงานผลประเมินความพึงพอใจ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]164
8 รายงานงบการเงินประจำปี 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]173
9 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัยฯ [ 23 ก.ย. 2562 ]162
10 รายงานผู้มาใช้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง [ 10 มิ.ย. 2562 ]167