องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานรับ-จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2560- มีนาคม 2561) [ 5 เม.ย. 2561 ]130
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]133
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]134
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]130
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 2 ม.ค. 2561 ]130
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]137
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]130
48 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]131
49 รายงานการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]130
50 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ [ 8 ก.ย. 2560 ]129
51 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]145
52 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 ส.ค. 2560 ]128
53 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ [ 14 ก.ค. 2560 ]124
54 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ [ 9 มิ.ย. 2560 ]128
55 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ [ 8 พ.ค. 2560 ]125
56 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 เม.ย. 2560 ]130
57 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 มี.ค. 2560 ]131
58 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 ก.พ. 2560 ]129
59 ประกาศผลพิจารณาราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 บ้านเพ็ดน้อย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ม.ค. 2560 ]128
60 ประกาศผลการพิจารณาราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านหลุ่งจาน ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ม.ค. 2560 ]130
 
|1|2หน้า 3|4