องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]77
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 [ 21 ธ.ค. 2565 ]72
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่1 [ 24 ส.ค. 2565 ]75
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]78
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]83
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]85
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]95
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]105
9 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]254
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]233
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]254
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]205
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 [ 15 ธ.ค. 2562 ]196
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]191
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]190
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]241