องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน [ 15 ก.ค. 2563 ]43
2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 15 ก.ค. 2563 ]42
3 ประกาศเจตนารมร์การป้องกันการทุจริต [ 11 ต.ค. 2562 ]48
4 โครงการประชาคมในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัมนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 3 มิ.ย. 2562 ]114
5 แผนป้องกันการทุจริต 2561-2564 [ 2 พ.ย. 2561 ]163
6 แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 18 พ.ค. 2561 ]113
7 มาตรการป้องกันการทุจริต [ 10 ต.ค. 2560 ]116
8 อบต.หันห้วยทราย ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2560 ]172